La Şişeşti, greco-catolicii vor intra în posesia bisericii

vineri, 23 martie 2012


La începutul acestui an, Curtea de Apel Cluj a încuviinţat decizia Tribunalului Maramureş prin care Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Şişeşti să fie redată în proprietatea comunităţii greco-catolice. Hotărîrea vine după aproape 20 de ani de procese, timp în care credincioşii din localitate au încercat să-şi revendice locaşul ridicat de părintele greco-catolic Vasile Lucaciu.

Simboluri catolice
Conform documentelor, anul finalizării edificării bisericii de la Şişeşti este 1890, perioadă în care aproape toţi locuitorii localităţii aparţineau religiei greco-catolice. Simboluri ale acestui cult (picturi murale, o statuie a Maicii Domnului, o icoană de la Vatican etc.) au rămas mărturie în incinta bisericii, chiar dacă, printr-un decret din anul 1948, toate organizaţiile statutare ale religiei greco-catolice au încetat să mai existe. "Vasile Lucaciu, cel care a construit-o, a dorit ca biserica să reprezinte simbolul de luptă al românilor ardeleni. Este construită la scară mai mică, după basilica "Sfîntul Petru" din Roma. Înăuntru este scris, pe cupolă, "Cred într-una Sfîntă Catolică şi Apostolică Biserică", care este buletinul de identitate al bisericii. Chiar părintele Vasile Lucaciu îşi doarme somnul de veci aici", a punctat părintele greco-catolic din Şişeşti, Gabriel Horţ. Greco-catolicilor le-a fost recunoscută oficial credinţa abia după răsturnarea regimului comunist, iar atunci a început pentru aceştia şi procesul de revendicare al bisericilor.
Decizie a Tribunalului de predare a bisericii
Acţiunile în justiţie pentru edificiul de la Şişeşti au debutat în anul 1992. A fost intentat, iniţial, un proces axat pe alternativitate în slujirea liturghiilor, dar care a fost pierdut de comunitatea greco-catolică. După ani de judecată, în 21 septembrie 2011, Tribunalul Maramureş a hotărît (prin sentinţa nr. 1.647) să oblige Parohia Ortodoxă din Şişeşti să predea celeilalte parohii, greco-catolică, "în deplină proprietate şi paşnică folosinţă" biserica, precum şi "terenul în suprafaţă de 1.021 de mp" (înscris în CF 23 Şişeşti nr. top 34). Conform aceleiaşi sentinţe, Parohia greco-catolică este obligată să plătească suma de 114.707 lei comunităţii ortodoxe (drept creanţă). A fost respinsă, totodată, cererea formulată de Parohia Ortodoxă cu privire la pretenţiile de 688.245 de lei (reprezentînd contravaloarea părţii din biserică) şi 159.800 de lei (contravaloarea părţii din pictură). În acest timp, reprezentanţi ai celor două comunităţi religioase s-au întîlnit de mai multe ori, însă nu au reuşit să ajungă la consens, ideea de a folosi alternativ biserica a fost refuzată de către credincioşii ortodocşi. Pentru că nu au putut să folosească biserica, de-a lungul anilor, greco-catolicii (circa 600 la număr) au devenit renumiţi prin felul în care, în drum, la marginea cimitirului, oficiază, în aer liber, atît liturghiile, cît şi cununiile ori botezurile.
Greco-catolicii vor apela la un executor judecătoresc cît de repede
La începutul acestui an, Curtea de Apel Cluj a hotărît ca decizia de la Baia Mare să rămînă în vigoare, "definitivă şi executorie", însă atacabilă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (aspect deja bifat). Pînă la viitoarea înfăţişare pe marginea acestui subiect (programată pentru luna noiembrie), greco-catolicii de la Şişeşti strîng bani pentru a plăti suma ce va acoperi dreptul de creanţă. "Noi facem demersuri în parohie şi am solicitat ajutor din partea celorlalte parohii greco-catolice şi chiar am văzut că se mobilizează şi sînt solidari", a precizat pr. Gabriel Horţ. De asemenea, se gîndesc să pună în practică partea executorie a deciziei. "Vom face demersurile necesare pentru ca această menţiune de "executorie" să fie pusă în practică. Noi am cîştigat toate pămînturile bisericii, inclusiv Complexul muzeal ni s-a atribuit, prin dispoziţie de către Consiliul Judeţean, s-a încheiat chiar şi un protocol de predare-primire. Aşteptăm să vină rîndul bisericii", a mai adăugat părintele greco-catolic.